Kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018 trường Tiểu học Yên Nghĩa

Thứ ba - 13/06/2017 09:18
5. Thời gian tuyển sinh:
a. Tuyển sinh trực tuyến.
- Thời gian: Từ ngày 15/6/2017 đến 18/6/2017.
- Các bước đăng kí tuyển sinh trực tuyến:
Trang wed tuyển sinh trực tuyến
Trang wed tuyển sinh trực tuyến
PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN NGHĨA
 
 
 

Số:   /KH-THYN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   Hà Đông, ngày 2 tháng 6 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp 1 trường Tiểu học Yên Nghĩa
Năm học 2017 - 2018
 
 
 
 

          Thực hiện văn bản 723/SGD&ĐT-QLT ngày 21/3/2017 về việc triển khai tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017-2018;
Thùc hiÖn kÕ ho¹ch sè 130/KH-BC§ ngµy 12/5/2017 cña Uû ban nh©n d©n  quËn Hµ §«ng vÒ tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017-2018;
Căn cứ thực trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất, kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2017 của nhà trường;
Trường Tiểu học Yên Nghĩa xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2017-2018 như sau:
A- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan tạo thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở tiến tới phổ cập giáo dục bậc trung học. 
2. Thực hiện phân tuyến tuyển sinh đúng quy định, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, giảm sĩ số HS/lớp, giảm số học sinh trái tuyến.
3. Tăng số HS được học 2 buổi/ngày.
4. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Cụ thể:
- Mỗi thành viên trong Ban tuyển sinh chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh do mình phụ trách;
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Phòng Giáo dục quận về công tác tuyển sinh của đơn vị.
B- NỘI DUNG
1. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển.
2. Đối tượng tuyển sinh:
* Độ tuổi: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2011), hiện đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú cùng bố mẹ hoặc ông bà trên địa bàn phường Yên Nghĩa thuộc tổ dân phố số 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 thuộc phường Yên Nghĩa. Trường hợp đặc biệt trẻ em bị khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp Một ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.
3. Tuyến tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh:
a. Tuyến tuyển sinh:
+ Tổ dân phố số số 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 thuộc phường Yên Nghĩa.
+ Số lớp: 7 lớp
+ Số học sinh: 352 học sinh
4. Hồ sơ:
- Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu).
- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an phường. (đối với trường hợp tạm trú, lưu trú ph¶i xuÊt tr×nh thªm hé khÈu thường trú).
5. Thời gian tuyển sinh:
  1. Tuyển sinh trực tuyến.
           - Thời gian: Từ ngày 15/6/2017 đến 18/6/2017.
           - Các bước đăng kí tuyển sinh trực tuyến:
          * Bước 1 : CMHS đăng kí trực tuyến qua internet tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn (tại nhà hay địa điểm có máy tính kết nối internet hệ điều hành tối thiểu Windows 7)
          * Bước 2: Sau khi đăng kí xong, CMHS nhập địa chỉ email của cá nhân, phần mềm sẽ thông báo cho CMHS biết kết quả và gửi thông báo kết quả đăng kí tuyển sinh qua email cá nhân. Phụ huynh in đơn và nộp đơn về nhà trường khi nộp hồ sơ trực tiếp.
         b. Tuyển sinh trực tiếp: Phụ huynh nộp hồ sơ tại nhà trường
- Học sinh đúng tuyến: Từ ngày 01/7/2017 đến ngày 15/7/2017;
- Học sinh trái tuyến (nếu có): từ ngày 17/7/2017 đến ngày 20/7/2017.
- Thời gian nhận hồ sơ: các ngày trong tuần trừ ngày thứ bảy và chủ nhật
+ Sáng từ 7h30' đến 11h00'
+ Chiều từ 14h00' đến 16h30'
C- PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
I. Về phía nhà trường.
1. Thành lập Ban tuyển sinh và Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018;
2. Tổ chức hướng dẫn công tác tuyển sinh cho các thành viên trong ban tuyển sinh.
3. Phối hợp với UBND phường Yên Nghĩa công bố công khai kế hoạch tuyển sinh của Ban tuyển sinh nhà trường về tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh; các qui định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh của nhà trường, trên đài truyền thanh phường trước khi bắt đầu tuyển sinh 15 ngày để cha mẹ học sinh biết và chuẩn bị hồ sơ nhập học cho học sinh tại trường.
4. Chỉ đạo các thành viên trong Ban tuyển sinh tổ chức tuyển sinh theo đúng kế hoạch của Ban tuyển sinh. Giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình tuyển sinh. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về tuyển sinh.
5. Chuẩn bị CSVC, địa điểm tuyển sinh đầy đủ.
II. Về phía Ban tuyển sinh
1. Chủ động phối hợp cùng nhà trường trong công tác tổ chức tuyển sinh và tuyên truyền sâu rộng trong các tổ dân phố về chỉ tiêu và thời gian tuyển sinh để các bậc cha mẹ học sinh hiểu rõ, tránh gây áp lực trong công tác tuyển sinh.
2. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao, hàng ngày báo cáo cụ thể với Hiệu trưởng nhà trường về số lượng tuyển sinh.
3. Tổ chức tuyển sinh:
- Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh… trong giấy khai sinh, hộ khẩu, nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: "đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu" sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.
- Trong suốt quá trình tuyển sinh Ban tuyển sinh tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản kinh phí ngoài quy định cho nhà trường.
4. Trong quá trình tổ chức tuyển sinh, lãnh đạo Hội đồng tuyển sinh thường xuyên trực để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Nếu có khó khăn, vướng mắc Ban tuyển sinh phải kịp thời báo cáo lãnh đạo Hội đồng tuyển sinh để được tháo gỡ.
5. Kết thúc mỗi ngày tuyển sinh (16h30 hàng ngày) Ban tuyển sinh có trách nhiệm lập danh sách học sinh được tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với Hiệu trưởng.
III. Về phía các bậc phụ huynh học sinh
1. Nộp hồ sơ tuyển sinh cho con, em theo tuyến tuyển sinh đúng thời gian quy định.
2. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin trong đơn xin nhập học và các hồ sơ minh chứng, tạo điều kiện cho Ban tuyển sinh nhà trường hoàn thành công tác tuyển sinh.
3. Phản ánh về Hội đồng tuyển sinh của trường những vấn đề còn thắc mắc, tuyệt đối không làm ồn ào, gây lộn xộn trong quá trình tuyển sinh.
D- MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý
  1. Hội đồng tuyển sinh trường Tiểu học Yên Nghĩa giao Ban tuyển sinh trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyển sinh của Hội đồng tuyển sinh trường.       
2. Nắm chắc các nội dung tuyển sinh, trong quá trình tuyển sinh tuyệt đối không gây bức xúc đối với phụ huynh, nếu có ý kiến thắc mắc của phụ huynh cần kịp thời giải đáp, nếu không giải đáp, tháo gỡ được phải báo ngay cho Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh để có phương án giải quyết.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2017-2018 của Hội đồng tuyển sinh trường Tiểu học Yên Nghĩa. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc yêu cầu phản ánh trực tiếp về Hội đồng tuyển sinh nhà trường để thống nhất giải quyết./.
Nơi nhận:                               
- Phòng GD & ĐT Hà Đông (Để b/c)   
- UBND phường Yên Nghĩa (Để b/c)
- HĐTS trường (Để t/h)
- Lưu: VT.                   
HIỆU TRƯỞNG
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây